Language of document :

Recurs introdus la 4 ianuarie 2019 de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 24 octombrie 2018 în cauza T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(Cauza C-6/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Ivanauskas, agent)

Celelalte părţi din procedură: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

obligarea Pirelli Tyre SpA la plata cheltuielilor efectuate de Oficiu.

Motivele și principalele argumente

Oficiul invocă un singur motiv constând în încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (2) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/941 :

Impunând ca, pentru a intra în domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (2) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, semnul constituit din forma unei părți a produsului să reprezinte, pe plan cantitativ și calitativ, o parte semnificativă a produsului respectiv, Tribunalul a interpretat în mod eronat cerințele acestui motiv de refuz;

Tribunalul a considerat în mod eronat că o canelură izolată reprezentată în semnul contestat nu poate îndeplini o funcție tehnică în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (2) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, deoarece pe banda de rulare a pneului apare în combinație cu alte elemente. În primul rând, articolul 7 alineatul (1) litera (2) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 impune examinarea rezultatului tehnic pe care îl realizează caracteristica produsului reprezentat de semnul în discuție, iar nu a rezultatului tehnic pe care îl îndeplinește întregul produs. În al doilea rând, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (2) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, nu este relevant dacă o canelură izolată reprezentată în semnul contestat se combină cu alte elemente ale benzii de rulare, din moment ce produce rezultatul tehnic și contribuie la funcționarea pneului;

Tribunalul a prezumat în mod eronat că înregistrarea unei caneluri izolate, reprezentată în semnul contestat, ar putea împiedica concurenții Pirelli să producă și să comercializeze pneuri care încorporează caneluri identice sau similare. Deși banda de rulare a pneului constă în combinația și interacțiunea diferitor elemente, cel puțin o parte a publicului va fi capabilă să identifice diversele tipuri de caneluri prezente pe o bandă de rulare.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).