Language of document :

Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 4. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(Zadeva C-6/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Ivanauskas, agent)

Druga stranka v postopku: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo,

družbi Pirelli Tyre SpA naloži plačilo stroškov, ki so nastali Uradu.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Urad uveljavlja en pritožbeni razlog in sicer kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/941 .

Splošno sodišče je z zahtevo, da mora znak, ki predstavlja del proizvoda, da bi zanj veljal člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, količinsko in kakovostno pomeniti znaten del tega proizvoda, napačno razlagalo pogoje za ta zavrnitveni razlog;

Splošno sodišče je nepravilno ugotovilo, da s posameznim utorom, ki je upodobljen s spornim znakom, ni mogoče doseči tehničnega učinka v smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ker se utor v tekalni plasti pnevmatike pojavlja skupaj z drugimi elementi. Prvič, člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 zahteva, da se preuči tehnični učinek, dosežen z lastnostjo proizvoda, upodobljenega v zadevnem znaku, in ne tehnični učinek, ki ga doseže celotni proizvod. Drugič, za namene člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni pomembno, ali je posamezni utor, upodobljen v spornem znaku, kombiniran z drugimi elementi tekalne plasti pnevmatike, ker sam utor dosega tehnični učinek in prispeva k delovanju te tekalne plasti pnevmatike;

Splošno sodišče je napačno presodilo, da bi lahko registracija posameznega utora, upodobljenega v spornem znaku, konkurentom družbe Pirelli preprečila izdelovanje in trženje pnevmatik, ki bi vključevale enake ali podobne utore. Čeprav je tekalna plast pnevmatike sestavljena iz kombinacije in součinkovanja različnih elementov, bi vsaj del javnosti lahko opredelil različne vrste utorov na tekalni plasti pnevmatike.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).