Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Slovak Telekom, a.s. protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-851/14, Slovak Telekom protiv Komisije

(predmet C- 165/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Slovak Telekom, a.s. (zastupnik: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue, QC)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Slovanet, a.s.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ili djelomično ukine presudu Općeg suda;

u cijelosti ili djelomično poništi pobijanu odluku;

podredno, poništi ili dodatno smanji novčane kazne izrečene društvu ST; i

naloži Komisiji snošenje svih troškova u vezi s ovim postupkom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog – pogreške koje se tiču prava i/ili očita pogreška ili nedostatno obrazloženje o odbijanju prodaje:

Prvi dio: ST tvrdi da je utvrđenje Općeg suda, u skladu s kojim se uvjeti za odbijanje pristupa iz presude Bronner u smislu članka 102. UFEU-a ne primjenjuju ako postoji obveza pristupa koja je propisana ex ante propisom, netočno. Usto, argument Općeg suda u skladu s kojim nije bilo potrebno ispuniti uvjet o „nužnosti” iz presude Bronner, s obzirom na to da je ex ante propisom već priznata potreba za pristupom „tužiteljevoj lokalnoj petlji” te da posljedično Komisija nije bila obvezna ispitati „nužnost” u pogledu članka 102. UFEU-a, sadržava pogrešku koja se tiče prava.

Drugi dio: ST tvrdi da utvrđenje Općeg suda, u skladu s kojim presuda Suda Europske unije donesena u predmetu TeliaSonera potvrđuje tvrdnju da tužiteljevo odbijanje prodaje ne zahtijeva dokazivanje toga da su ispunjeni uvjeti iz presude Bronner, sadržava pogrešku koja se tiče prava.

Treći dio: ST tvrdi da utvrđenje Općeg suda u skladu s kojim presudu Clearstream Općeg suda treba razlikovati od slučaja društva ST, jer za razliku od društva ST, u tom predmetu nije bila riječ o prijašnjem državnom monopolu ili obvezi pristupa propisanoj ex ante propisom, sadržava pogrešku koja se tiče prava.

Četvrti dio: ST tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i/ili očitu pogrešku ili da je dao nedostatno obrazloženje time što je utvrdio da nije nužno da je stvarno odbijanje ozbiljnije od prešutnog odbijanja te da je potrebno provesti ocjenjivanje od slučaja do slučaja.

Peti dio: ST tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i/ili očitu pogrešku u ocjeni time što je zaključio da je činjenica da je društvo ST prijašnji državni monopolist pravna osnova za neprimjenu uvjeta iz presude Bronner u ovom slučaju.

Drugi žalbeni razlog - ST tvrdi da utvrđenje Općeg suda u skladu s kojim Komisija nije povrijedila njegova prava obrane time što mu nije dostavila metode, načela i podatke za izračun njegovih dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova (u daljnjem tekstu: LRAIC) i time što mu nije omogućila da podnese očitovanja prije donošenja pobijane odluke u rokovima koji mu omogućuju ostvarenje njegovih prava obrane, čini pogrešku koja se tiče prava.

Treći žalbeni razlog - ST tvrdi da razlozi zbog kojih je Opći sud odbio prilagodbe za „optimizaciju” sadržavaju pogreške koje se tiču prava, time što pogrešno primjenjuju pravni koncept jednako učinkovitog operatora (u daljnjem tekstu: EEO) u posebnim okolnostima ovog slučaja.

____________