Language of document :

2019 m. vasario 22 d. Slovak Telekom, a.s pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-851/14 Slovak Telekom / Komisija

(Byla C-165/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Slovak Telekom, a.s., atstovaujama advokato D. Geradin, ir QC R. O'Donoghue

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą ar dalį Bendrojo Teismo sprendimo;

panaikinti visa ar dalį Sprendimo;

papildomai, panaikinti ar sumažinti ST paskirtas baudas; ir

įpareigoti Komisiją atlyginti bylinėjimosi išlaidas šioje byloje ir bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas – teisės klaidos ir (arba) akivaizdi klaida, ar motyvų dėl atsisakymo bendradarbiauti nebuvimas:

pirmasis papildomas pagrindas: ST teigia, kad Bendrojo Teismo išvada, kad „Bronner“ atsisakymo tiekti sąlygos pagal SESV 102 straipsnį netaikomos, kai yra ex ante reguliavimo prieigos įpareigojimas, yra neteisinga. Be to, Bendrojo Teismo argumentas, kad „Bronner“ būtinumo sąlyga neprivalo būti patenkinama, kai ex ante akte jau buvo patvirtintas „apeliantės prieigos prie vietinės kilpos poreikis“ ir, kad atsižvelgiant į tai, Komisijai nereikia (iš naujo) svarstyti „būtinumo“ pagal 102 straipsnį, yra teisės klaida;

antrasis papildomas pagrindas: ST teigia, kad Bendrojo Teismo išvada, kad Teisingumo Teismo sprendimas dėl „TeliaSonera“ patvirtina teiginį, kad atsisakymas tiekti nereikalauja įrodyti, kad „Bronner“ sąlygos yra tenkinamos, yra teisės klaida;

trečiasis papildomas pagrindas: ST teigia, kad Bendrojo Teismo išvada, kad Bendrojo Teismo „Clearstream“ sprendimas neturėtų būti tapatinamas su ST, nes skirtingai nei ST atveju, tai neapima ankstesnio valstybės monopolio ar ex ante reguliavimo prieigos įpareigojimo, yra teisės klaida;

ketvirtasis papildomas pagrindas: ST teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir (arba) akivaizdžią klaidą, ar nepateikė motyvų dėl išvados, kad konstruktyvus atsisakymas yra nebūtinai mažiau reikšmingas nei realus atsisakymas ir kad reikalinga įvertinti konkretų atvejį;

penktasis papildomas pagrindas: ST teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir (arba) akivaizdžią vertinimo klaidą prieidamas prie išvados, kad ST, būdama ankstesniu valstybės monopoliu, suteikė teisinį pagrindą netaikyti „Bronner“ sąlygų šioje byloje.

Antrasis pagrindas – ST teigia, kad Bendrojo Teismo išvada, kad Komisija nepažeidė jos teisės į gynybą neatskleisdama ST savo ilgalaikių vidutinių augančių išlaidų („LRAIC“) metodikos, principų ir duomenų, ir leisdama ST komentuoti iki Sprendimo, ir per laikotarpį, suteikiantį ST tinkamą galimybę pasinaudoti teise į gynybą, yra teisės klaida.

Trečiasis pagrindas – ST teigia, kad Bendrojo Teismo „optimizavimo“ koregavimo atmetimo priežastys yra teisiškai klaidingos, nes netinkamai taikoma tokio paties produktyvaus operatoriaus („EEO“) teisinė sąvoka šios bylos kontekste.

____________