Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Slovak Telekom, a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauza T-851/14, Slovak Telekom/Comisia

(Cauza C-165/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Slovak Telekom, a.s. (reprezentanți: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue, QC)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Slovanet, a.s.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Tribunalului:

Anularea în tot sau în parte a Hotărârii Tribunalului;

anularea deciziei, în tot sau în parte;

în subsidiar, anularea sau reducerea cuantumului amenzilor aplicate ST; și

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta procedură și în procedura de pe rolul Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv – Erori de drept și/sau o eroare vădită ori lipsa motivării sau refuz de a vinde:

Primul aspect: ST susține că constatarea Tribunalului potrivit căreia condițiile din Hotărârea Bronner pentru refuzul de furnizare în sensul articolului 102 TFUE nu se aplică în cazul unei obligații de acces impuse printr-o reglementare ex ante este incorectă. În plus, argumentul Tribunalului potrivit căruia condiția din Hotărârea Bronner privind „caracterul indispensabilˮ nu trebuie îndeplinită pentru motivul că în reglementarea ex ante s-a recunoscut deja „necesitatea unui acces la bucla locală a reclamanteiˮ și că în consecință Comisia nu trebuia să (re)examineze „caracterul indispensabilˮ în sensul articolului 102 TFUE este viciat de o eroare de drept.

Al doilea aspect : ST susține că constatarea Tribunalului potrivit căreia Hotărârea Curții TeliaSonera confirmă teza că refuzul de a vinde din partea ST nu necesită să se demonstreze îndeplinirea condițiilor din Hotărârea Bronner este o eroare de drept.

Al treilea aspect: ST susține că constatarea Tribunalului potrivit căreia Hotărârea Tribunalului Clearstream s-ar deosebi de cauza ST întrucât spre deosebire de ST, nu privea un fost monopol de stat sau o obligație de acces impusă printr-o reglementare ex ante este afectată de o eroare de drept.

Al patrulea aspect : ST susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și/sau o eroare vădită sau o lipsă de motivare întrucât a constatat că refuzul implicit al accesului nu ar fi neapărat mai puțin grav decât un refuz real, și că este necesară o apreciere de la caz la caz.

Al cincilea aspect: ST susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și/sau o eroare vădită de apreciere întrucât a concluzionat că faptul că ST este un fost monopol de stat constituie un temei legal pentru neaplicarea în speță a condițiilor din Hotărârea Bronner.

Al doilea motiv - ST susține că constatarea Tribunalului potrivit căreia Comisia nu a încălcat dreptul său la apărare prin faptul că nu i-a comunicat metodologia, principiile și datele privind calculul costurilor medii incrementale pe termen lung („CMITLˮ) și a permis ST să își prezinte observațiile anterior adoptării deciziei și în termene care au constituit o ocazie semnificativă de a-și exercita dreptul la apărare, este afectată de o eroare de drept.

Al treilea motiv - ST susține că motivele reținute de Tribunal pentru respingerea ajustărilor sale de „optimizareˮ sunt afectate de erori de drept întrucât fac o aplicare greșită a noțiunii legale de operator la fel de eficient („EEOˮ) în contextual specific prezentei cauze.

____________