Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2019. podnio Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-630/15: Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland protiv Komisije

(predmet C- 174/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (zastupnik: L. Sandberg-Mørch, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu od 13. prosinca 2018. Općeg suda u predmetu T-630/15 u dijelu u kojem je odbio žaliteljeve argumente da mjere dodijeljene društvu A/S Femern Landanlæg predstavljaju potporu; da troškovi društva Hinterland Connections nisu prihvatljivi troškovi za spojivost potpore dodijeljene društvu Femern A/S; da mjere dodijeljene društvu Femern A/S do nemaju poticajni učinak; da je analiza suprotnih činjenica nezakonita; da mjere dodijeljeje društvu Femern A/S ne stvaraju nepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja; i da su novi žaliteljevi argumenti nedopušteni.

Naloži suprotnoj strani snošenje vlastitih troškova i troškova žalitelja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji ističu sedam žalbenih razloga protiv pobijane presude:

Prvi, povredom članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod utvrđivanja da državna jamstva i državni zajmovi odobreni društvu A/S Femern Landanlæg za financiranje Danish rail Hinterland Connections nisu mogli narušiti tržišno natjecanje jer predmetno tržište nije otvoreno za tržišno natjecanje.

Žalitelji tvrde da se navedeni pogrešan zaključak Općeg suda temelji na četiri pogreške koje se tiču prava, koje odgovaraju četirima podzahtjevima:

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da državna jamstva i državni zajmovi dani društvu A/S Femern Landanlæg nisu mogli narušiti tržišno natjecanje iako Fixed Link (kojim upravlja Femern A/S) i Danish rail Hinterland Connections (kojim upravlja Femern Landanlæg) zajedno čine cjelovit projekt i utvrđeno je da državna jamstva i državni zajmovi dani društvu Femern A/S narušavaju tržišno natjecanje.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da tržište za upravljanje željezničkom infrastrukturom u Danskoj nije de lege otvoreno za tržišno natjecanje.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da tržište za upravljanje željezničkom infrastrukturom u Danskoj nije de facto otvoreno za tržišno natjecanje.

Tržišta za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, koja su otvorena za tržišno natjecanje, odvojena su od tržišta za upravljanje i provedbu, u užem smislu, željezničke infrastrukture

Drugo, povredom članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod utvrđivanja da državna jamstva i državni zajmovi odobreni društvu A/S Femern Landanlæg za financiranje Danish rail Hinterland Connections nisu mogli utjecati na trgovinu među državama članicama.

Treće, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da trošak Hinterland Connections može biti uključen u izračun maksimalnog dopuštenog intenziteta potpore za Fixed Link (u kontekstu analize spojivosti) iako, prema mišljenju Općeg suda, financiranje odobreno Hinterland Connections nije državna potpora.

Četvrto, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod odlučivanja da je državna potpora društvu Femern A/S imala poticajni učinak;

Peto, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod utvrđivanja da su danska tijela podnijela prikladan scenarij suprotnih činjenica kod svoje ocjene nužnosti potpore.

Šesto, Opći sud pogrešno je primijenio pravo smatrajući da je potpora dodijeljena društvu Femern A/S ne stvara nepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja.

Sedmo, Opći sud pogrešno je primijenio pravo odbivši žaliteljevo podnošenje novih zahtjeva u vezi s dodatnim mjerama za izgradnju na temelju toga da nisu bile odobrene odlukom Komisije od 23. srpnja 2015.

____________