Language of document :

2019 m. vasario 25 d. Scandlines Danmark ApS ir Scandlines Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-630/15 Scandlines Danmark ir Scandlines Deutschland / Komisija

(Byla C-174/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Scandlines Danmark ApS ir Scandlines Deutschland GmbH, atstovaujamos advokato L. Sandberg-Mørch

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Danijos Karalystė, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-630/15, kiek jame atmesti apeliantės ieškinio pagrindai, grindžiami tuo, kad A/S Femern Landanlæg suteiktos priemonės yra pagalba, kad Hinterland Connections išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos Femern A/S suteiktos pagalbos suderinamumo su vidaus rinka aspektu; kad Femern A/S suteiktos priemonės neturi skatinamojo poveikio; kad priešingos padėties analizė yra neteisėta; kad Femern A/S suteiktos priemonės netinkamai neiškraipo konkurencijos; kad nauji apeliančių pateikti pagrindai yra nepriimtini.

Nurodyti kitoms proceso šalims padengti savo ir apeliančių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės nurodo septynis pagrindus, kuriais siekiama skundžiamo sprendimo panaikinimo:

–    Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai nusprendė, jog A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos, skirtos Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektui, negalėjo iškraipyti konkurencijos, nes atitinkama rinka nėra atvira konkurencijai.

Apeliantės tvirtina, kad klaidinga Bendrojo Teismo išvada aiškintina keturiomis teisės klaidomis, atitinkančiomis keturias šio apeliacinio skundo pagrindo dalis:

a)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos negali paveikti konkurencijos, nors fiksuotos jungties projektas (vykdomas Femern A/S) ir Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektas (vykdomas Femern Landanlæg) kartu sudaro vieną bendrą projektą ir Femern A/S suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos jau buvo pripažintos galinčiomis iškraipyti konkurenciją.

b)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad geležinkelių infrastruktūros valdymo rinka Danijoje nėra de lege atvira konkurencijai.

c)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą pripažinęs, kad geležinkelių infrastruktūros valdymo rinka Danijoje nėra de facto atvira konkurencijai.

d)    Geležinkelių infrastruktūros statybos ir jos priežiūros rinkos dalys yra atviros konkurencijai ir yra atskirtos nuo geležinkelių infrastruktūros veiklos valdymo rinkos siaurąja prasme.

–    Antra, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai nustatė, kad A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektui finansuoti negali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybos.

–    Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projekto išlaidos gali būti įtrauktos skaičiuojant didžiausią leidžiamą pagalbos intensyvumą fiksuotos jungties projektui (vertinant pagalbos suderinamumą su vidaus rinka), nors, anot Bendrojo Teismo, geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projekto finansavimas nėra valstybės pagalba.

–    Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai konstatavo, kad Femern A/S suteikta pagalba turėjo skatinamąjį poveikį.

–    Penkta, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai konstatavo, kad Danijos valdžios institucijos pateikė jai tinkamą priešingos padėties scenarijų, kad ji įvertintų pagalbos būtinumą.

–    Šešta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad Femern A/S suteikta pagalba netinkamai neiškraipo konkurencijos.

–    Septinta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą atmetęs apeliančių pateiktus naujus ieškinio pagrindus, susijusius su papildomomis statybos sektoriui taikomomis priemonėmis, motyvuodamas tuo, kad jų neleista taikyti 2015 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu.

____________