Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2019 de Scandlines Danmark ApS și de Scandlines Deutschland GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 decembrie 2018 în cauza T-630/15, Scandlines Danmark și Scandlines Deutschland/Comisia

(Cauza C-174/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (reprezentanți: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Danemarcei, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-630/15 în măsura în care a respins motivele recurentelor potrivit cărora: măsurile acordate în favoarea A/S Femern Landanlæg constituie un ajutor; costurile legate de conexiuni cu hinterlandul nu constituie costuri eligibile din punctul de vedere al compatibilității ajutorului acordat Femern A/S; măsurile acordate Femern A/S nu au efect stimulativ; analiza contrafactuală este ilegală; măsurile acordate Femern A/S nu cauzează o denaturare nejustificată a concurenței; și noile motive invocate de recurente erau inadmisibile.

obligarea intimatei la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale recurentelor.

Motivele și principalele argumente

Recurentele invocă șapte motive de drept împotriva hotărârii atacate:

Primul motiv: cu încălcarea articolului 107 alineatul (1) și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a concluzionat că Comisia nu a săvârșit o eroare de drept și nu a întâmpinat dificultăți serioase atunci când a decis că garanțiile de stat și împrumuturile de stat acordate A/S Femern Landanlæg pentru conexiunile feroviare daneze cu hinterlandul nu puteau denatura concurența întrucât piața relevantă nu este deschisă concurenței.

Recurentele susțin că această concluzie eronată a Tribunalului se bazează pe patru erori de drept, cărora le corespund următoarele patru aspecte:

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a considerat că garanțiile de stat și împrumuturile de stat acordate A/S Femern Landanlæg nu pot afecta concurența deși legătura fixă (operată de Femern A/S) și conexiunile feroviare daneze cu hinterlandul (operate de Femern Landanlæg) constituie împreună un proiect integrat și că garanțiile de stat și împrumuturile de stat acordate A/S Femern au fost deja declarate ca fiind de natură să denatureze concurența;

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a considerat că piața managementului infrastructurii feroviare în Danemarca nu este deschisă concurenței „de lege”;

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a considerat că piața pentru managementul infrastructurii feroviare în Danemarca nu este deschisă concurenței „de facto”;

Piețele construcției și întreținerii infrastructurii feroviare, care sunt deschise concurenței, sunt separate de piața managementului și a exploatării, stricto sensu, a infrastructurii feroviare;

Al doilea motiv: cu încălcarea articolului 107 alineatul (1) și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a concluzionat că Comisia nu a săvârșit o eroare de drept și nu a întâmpinat dificultăți serioase prin stabilirea faptului că garanțiile de stat și împrumuturile de stat acordate A/S Femern Landanlæg pentru finanțarea conexiunilor feroviare daneze cu hinterlandul nu putea afecta schimburile comerciale dintre statele membre;

Al treilea motiv: cu încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a concluzionat că costurile legate de conexiunile cu hinterlandul pot fi incluse în calcularea intensității ajutorului maxim admisibil pentru legătura fixă (în contextul analizei compatibilității) deși, potrivit Tribunalului, finanțarea acordată conexiunilor cu hinterlandul nu constituie ajutor de stat;

Al patrulea motiv: cu încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a concluzionat că Comisia nu a săvârșit o eroare de drept și nu a întâmpinat dificultăți serioase atunci când a decis că ajutorul acordat în favoarea Femern A/S a avut un efect stimulativ;

Al cincilea motiv: cu încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a concluzionat că Comisia nu a săvârșit o eroare de drept și nu a întâmpinat dificultăți serioase atunci când a decis că autoritățile daneze au prezentat un scenariu contrafactual adecvat pentru aprecierea sa privind necesitatea ajutorului;

Al șaselea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că ajutorul acordat în favoarea Femern A/S nu cauzează o denaturare nejustificată a concurenței.

Al șaptelea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a respins introducerea de către recurente a unor noi motive privind măsurile de construcție adiționale, pentru motivul că acestea nu au fost autorizate prin Decizia Comisiei din 23 iulie 2015.

____________