Language of document :

Pritožba, ki sta jo Scandlines Danmark ApS in Scandlines Deutschland GmbH vložili 25. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-630/15, Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

(Zadeva C-174/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Scandlines Danmark ApS in Scandlines Deutschland GmbH (zastopnik: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Predloga

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-630/15 v delu, v katerem je zavrnilo predloge pritožnic, da pomeni ukrep, ki je bil odobren družbi A/S Femern Landanlæg, pomoč; da stroški v zvezi s povezavami zaledja države z vidika združljivosti odobrene pomoči družbi Femern A/S niso upravičeni stroški; da ukrepi, odobreni družbi Femern A/S, nimajo spodbujevalnih učinkov; da je analiza nasprotnih dejstev nezakonita; da ukrepi, odobreni družbi Femern A/S, ne pomenijo nedovoljenega izkrivljanja konkurence; in da so bili novi tožbeni predlogi pritožnic nedopustni.

nasprotni stranki naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške pritožnic.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici zoper izpodbijano sodbo navajata sedem razlogov:

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(1) in 108(2) PDEU s tem, da je sklenilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da zaradi državnih poroštev in posojil, odobrenih družbi A/S Femern Landanlæg za železniške povezave z zaledjem države na Danskem, ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker zadevni trg ni bil odprt za konkurenco.

Pritožnici trdita, da temelji napačna ugotovitev Splošnega sodišča na štirih napakah pri uporabi prava, ki pomenijo štiri dele prvega pritožbenega razloga:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da zaradi državnih poroštev in posojil, odobrenih družbi A/S Femern Landanlæg, ni prišlo izkrivljanja konkurence, čeprav so stalna povezava (ki jo izvaja družba Femern A/S) in železniške povezave z zaledjem države na Danskem (ki jih izvaja družba Femern Landanlæg) en celovit projekt in je bilo za državna poroštva in posojila, odobrena družbi Femern A/S, že ugotovljeno, da izkrivljajo konkurenco.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da trg upravljanja železniške infrastrukture na Danskem de lege ni odprt za konkurenco.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da trg upravljanja železniške infrastrukture na Danskem de facto ni odprt za konkurenco.

Trga izgradnje in vzdrževanja železniške infrastrukture, ki sta odprta za konkurenco, sta ločena od trga upravljanja in izvajanja v ožjem pomenu železniške infrastrukture.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(1) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da državna poroštva in posojila, odobrena A/S Femern Landanlæg za financiranje železniške povezave z zaledjem države na Danskem, niso vplivala na trgovino med državami članicami.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da je mogoče stroške za povezave z zaledjem države vključiti v izračun največje dovoljene intenzivnosti pomoči za stalno povezavo (v okviru analize združljivosti), čeprav financiranje povezav z zaledjem države po mnenju Splošnega sodišča ne pomeni državne pomoči.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da je imela pomoč družbi Femern A/S spodbujevalni učinek;

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da so danski organi predložili primeren scenarij nasprotnih dejstev pri oceni nujnosti pomoči.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da zaradi pomoči, odobrene družbi Femern A/S, ni prišlo do nezakonitega izkrivljanja konkurence.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo predložitev novih tožbenih razlogov pritožnic v zvezi z dodatnimi gradbenimi ukrepi, ker naj ti v skladu s Sklepom Komisije z dne 23. julija 2015, ne bi bili dopustni.

____________