Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 η Stena Line Scandinavia AB κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-631/15, Stena Line Scandinavia κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-175/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Stena Line Scandinavia AB (εκπρόσωποι: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βασίλειο της Δανίας, Föreningen Svensk Sjöfart

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

Να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-631/15 κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκαν ο πρώτος και ο τρίτος λόγος ακυρώσεως σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν υπέρ της Femern Landanlæg, καθώς και κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκαν ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος ακυρώσεως σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε νομικό σφάλμα ή αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες ως προς τον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης, το αντιπαράδειγμα στο οποίο βασίστηκε η Επιτροπή για την εκτίμησή της περί αναγκαιότητας της ενίσχυσης και την κρίση ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Femern A/S δεν προκαλεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Να καταδικαστεί η καθής στα δικαστικά έξοδά της και στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει έξι λόγους αναιρέσεως κατά της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης:

Πρώτον, κατά παράβαση των άρθρων 107, παράγραφος 1, και 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα και δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες κατά την κρίση ότι οι κρατικές εγγυήσεις και τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν στην A/S Femern Landanlæg για το έργο των σιδηροδρομικών συνδέσεων με την ενδοχώρα στη Δανία δεν δύνανται να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό λόγω του ότι η σχετική αγορά δεν είναι ανοιχτή στον ανταγωνισμό.

Η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η εσφαλμένη αυτή κρίση του Γενικού Δικαστηρίου ενέχει τέσσερα νομικά σφάλματα, τα οποία αντιστοιχούν σε τέσσερις επιμέρους λόγους αναιρέσεως:

α)    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κρίνοντας ότι οι κρατικές εγγυήσεις και τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν στην A/S Femern Landanlæg δεν μπορούν να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό μολονότι το έργο της μόνιμης ζεύξης (που εκτελείται από τη Femern A/S) και το έργο των σιδηροδρομικών συνδέσεων με την ενδοχώρα στη Δανία (που εκτελείται από τη Femern Landanlæg) συνιστούν από κοινού ένα ολοκληρωμένο έργο και οι κρατικές ενισχύσεις και τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν στη Femern A/S είχε ήδη γίνει δεκτό ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

β)    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κρίνοντας ότι η αγορά διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών στη Δανία δεν είναι «de lege» ανοιχτή στον ανταγωνισμό.

γ)    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κρίνοντας ότι η αγορά διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών στη Δανία δεν είναι «de facto» ανοιχτή στον ανταγωνισμό.

δ)    Οι αγορές κατασκευής και συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών, οι οποίες είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό, διακρίνονται από την αγορά διαχείρισης και λειτουργίας, εν στενή εννοία, των σιδηροδρομικών υποδομών.

Δεύτερον, κατά παράβαση των άρθρων 107, παράγραφος 1, και 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα και δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες κατά την κρίση ότι οι κρατικές ενισχύσεις και τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν στην A/S Femern Landanlæg για τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών συνδέσεων με την ενδοχώρα στη Δανία δεν μπορούσαν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Τρίτον, κατά παράβαση των άρθρων 107, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, και 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας ότι δύναται να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για τη μόνιμη ζεύξη (στο πλαίσιο της ανάλυσης συμβατότητας) το κόστος των συνδέσεων με την ενδοχώρα μολονότι, κατά το Γενικό Δικαστήριο, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στις συνδέσεις με την ενδοχώρα δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Τέταρτον, κατά παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και του άρθρου 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα και δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες κατά την κρίση περί του χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στη Femern A/S.

Πέμπτον, κατά παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και του άρθρου 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα και δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες κατά την κρίση ότι οι δανικές αρχές πρότειναν κατάλληλο αντιπαράδειγμα για την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με την αναγκαιότητα της ενίσχυσης.

Έκτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κρίνοντας ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Femern A/S δεν προκαλεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

____________