Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2019. podnio Stena Line Scandinavia AB protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-631/15: Stena Line Scandinavia protiv Komisije

(predmet C- 175/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Stena Line Scandinavia AB (zastupnik: L. Sandberg-Mørch, odvjetnik, P. Alexiadis, Solicitor)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu od 13. prosinca 2018. Općeg suda u predmetu T-631/15 u dijelu u kojem je odbio prvi i treći žaliteljev zahtjev u vezi s mjerama dodijeljenim društvu Femern Landanlæg; njegov drugi i treći zahtjev u vezi s tvrdnjama da je Komisija pogrešno primijenila pravo ili imala značajne poteškoće u vezi s poticajnim učinkom potpore, scenarijem suprotnih činjenica na koji se Komisija oslonila pri ocjeni nužnosti potpore i zaključka da potpora dodijeljena društvu Femern A/S ne uzrokuje neprimjerena narušavanja tržišnog natjecanja;

naloži suprotnoj strani snošenje vlastitih troškova i troškova žalitelja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj protiv pobijane presude navodi šest žalbenih razloga:

Prvo, povredom članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a, Opći sud pogrešno je zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće tvrdeći da državne potpore i državni zajmovi dodijeljeni društvu A/S Femern Landanlæg za Danish rail Hinterland Connections nisu mogli narušiti tržišno natjecanje jer predmetno tržište nije otvoreno za tržišno natjecanje.

Žalitelj tvrdi da se navedeni pogrešan zaključak Općeg suda temelji na četiri pogreške koje se tiču prava, koje odgovaraju četirima podzahtjevima:

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da državna jamstva i državni zajmovi dani društvu A/S Femern Landanlæg nisu mogli narušiti tržišno natjecanje iako Fixed Link (kojim upravlja Femern A/S) i Danish rail Hinterland Connections (kojim upravlja Femern Landanlæg) zajedno čine cjelovit projekt i utvrđeno je da državna jamstva i državni zajmovi dani društvu Femern A/S narušavaju tržišno natjecanje.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da tržište za upravljanje željezničkom infrastrukturom u Danskoj nije de lege otvoreno za tržišno natjecanje.

Opći sud pogrešno je primijenio pravo zaključivši da tržište za upravljanje željezničkom infrastrukturom u Danskoj nije de facto otvoreno za tržišno natjecanje.

Tržišta za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, koja su otvorena za tržišno natjecanje, odvojena su od tržišta za upravljanje i provedbu, u užem smislu, željezničke infrastrukture;

Drugo, povredom članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod utvrđivanja da državna jamstva i državni zajmovi odobreni društvu A/S Femern Landanlæg za financiranje Danish rail Hinterland Connections nisu mogli utjecati na trgovinu među državama članicama.

Treće, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da trošak Hinterland Connections može biti uključen u izračun maksimalnog dopuštenog intenziteta potpore za Fixed Link (u kontekstu analize spojivosti) iako, prema mišljenju Općeg suda, financiranje odobreno Hinterland Connections nije državna potpora.

Četvrto, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod odlučivanja da je državna potpora društvu Femern A/S imala poticajni učinak.

Peto, povredom članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 108. stavka 2. UFEU-a Opći sud je pogrešno zaključio da Komisija nije pogrešno primijenila pravo i nije imala značajne poteškoće kod utvrđivanja da su danska tijela podnijela prikladan scenarij suprotnih činjenica kod svoje ocjene nužnosti potpore.

Šesto, Opći sud pogrešno je primijenio pravo smatrajući da potpora dodijeljena društvu Femern A/S ne stvara nepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja.

____________