Language of document :

2019 m. vasario 25 d. Stena Line Scandinavia AB pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-631/15 Stena Line Scandinavia / Komisija

(Byla C-175/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Stena Line Scandinavia AB, atstovaujama advokato L. Sandberg-Mørch, solisitoriaus P. Alexiadis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Danijos Karalystė, Föreningen Svensk Sjöfart

Apeliančių reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

–    panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-631/15, kiek juo atmesti apeliantės ieškinio pirmasis ir trečiasis pagrindai, susiję su Femern Landanlæg suteiktomis priemonėmis, jos ieškinio antrasis ir trečiasis pagrindai, grindžiami tuo, kad Komisija padarė teisės klaidą arba susidūrė su dideliais sunkumais vertindama pagalbos skatinamąjį poveikį, priešingos padėties scenarijumi, kurį Komisija nurodė vertindama pagalbos būtinumą, ir išvada, kad Femern A/S suteikta pagalba netinkamai neiškraipo konkurencijos,

–    nurodyti kitoms proceso šalims padengti savo ir apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė nurodo šešis pagrindus, kuriais siekiama skundžiamo sprendimo panaikinimo:

–    Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai nusprendė, jog A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos, skirtos Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektui, negalėjo iškraipyti konkurencijos, nes atitinkama rinka nėra atvira konkurencijai.

Apeliantė tvirtina, kad klaidinga Bendrojo Teismo išvada aiškintina keturiomis teisės klaidomis, atitinkančiomis keturias šio apeliacinio skundo pagrindo dalis:

a)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos negali paveikti konkurencijos, nors fiksuotos jungties projektas (vykdomas Femern A/S) ir Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektas (vykdomas Femern Landanlæg) kartu sudaro vieną bendrą projektą ir Femern A/S suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos jau buvo pripažintos galinčiomis iškraipyti konkurenciją.

b)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad geležinkelių infrastruktūros valdymo rinka Danijoje nėra de lege atvira konkurencijai.

c)    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą pripažinęs, kad geležinkelių infrastruktūros valdymo rinka Danijoje nėra de facto atvira konkurencijai.

d)    Geležinkelių infrastruktūros statybos ir jos priežiūros rinkos dalys yra atviros konkurencijai ir yra atskirtos nuo geležinkelių infrastruktūros veiklos valdymo rinkos siaurąja prasme.

–    Antra, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai nustatė, kad A/S Femern Landanlæg suteiktos valstybės garantijos ir valstybės paskolos Danijos geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projektui finansuoti negali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybos.

–    Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projekto išlaidos gali būti įtrauktos skaičiuojant didžiausią leidžiamą pagalbos intensyvumą fiksuotos jungties projektui (vertinant pagalbos suderinamumą su vidaus rinka), nors, anot Bendrojo Teismo, geležinkelių jungčių su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais projekto finansavimas nėra valstybės pagalba.

–    Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai konstatavo, kad Femern A/S suteikta pagalba turėjo skatinamąjį poveikį.

–    Penkta, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir 108 straipsnio 2 dalį ir padarė klaidą, nuspręsdamas, kad Komisija nepadarė teisės klaidos ir nesusidūrė su dideliais sunkumais, kai konstatavo, kad Danijos valdžios institucijos pateikė jai tinkamą priešingos padėties scenarijų, kad ji įvertintų pagalbos būtinumą.

–    Šešta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad Femern A/S suteikta pagalba netinkamai neiškraipo konkurencijos.

____________