Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugal) 31. jaanuaril 2019 – LE versus Transportes Aéreos Portugueses, SA

(kohtuasi C-74/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Põhikohtuasja pooled

Hageja: LE

Kostja: Transportes Aéreos Portugueses, SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas asjaolu, et lennu ajal reisija hammustab teisi reisijaid ja ründab teda rahustada püüdnud meeskonnaliikmeid sel määral, et see õigustab lennu kapteni sõnul lennu ümbersuunamist lähimasse lennujaama, et see reisija pardalt maha toimetada ja tema pagas maha laadida, mille tõttu lennu sihtkohta saabumine hilineb, kuulub määruse (EÜ) nr 261/20041 põhjenduses 14 nimetatud mõiste „erakorralised asjaolud“ alla?

2.    Kas lennuettevõtjat võib vastutusest lennuki õhkutõusu hilinemise eest tagasilennul, millele läheb reisija, kes on esitanud hüvitisnõude (nüüd hageja), vabastada „erakorraline asjaolu“, mis leiab aset sama lennuki vahetult eelneval edasilennul?

3.    Kas määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses võttis lennuettevõtja (nüüd kostja), analüüsides ja järeldades, et teise lennuki saatmine ei väldiks juba tekkinud hilinemist, ja suunates reisija (nüüd hageja) vahemaandumisel ümber järgmise päeva lennule, kuna see lennuettevõtja teeb reisija lõppsihtkohta ainult ühe lennu päevas, kõik vajalikud meetmed, isegi kui sellest hoolimata ei olnud võimalik hilinemist ära hoida?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).