Language of document :

2019 m. sausio 31 d. Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juizo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LE / Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

(Byla C-74/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juizo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: LE

Atsakovė: Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 261/20041 14 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta sąvoka „ypatingos aplinkybės” apima aplinkybę, kai vykstant skrydžiui keleivis kandžioja kitus keleivius ir užgaulioja jį nuraminti bandančius įgulos narius taip, kad lėktuvo kapitonas mano esant pagrįsta nusileisti artimiausiame oro uoste ir išlaipinti minėtą keleivį bei iškrauti jo bagažą, dėl to lėktuvas vėluoja atvykti į paskirties vietą?

2.    Ar oro vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už lėktuvo, kuriuo vykdomas skrydis atgal ir kuriuo skrido reikalavimą pateikęs keleivis (dabar ieškovas), vėlavimą pakilti dėl „ypatingos aplinkybės“, kuri susiklosto ką tik prieš tai vykdytame skrydyje pirmyn?

3.    Ar atsižvelgiant į Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalies nuostatas tai, kad oro vežėja (dabar atsakovė), įvertinusi situaciją, nusprendė, kad nusiuntusi kitą lėktuvą neužkirstų kelio esamam vėlavimui, taigi tranzitu vykstantis keleivis (dabar ieškovas) nukreipiamas į kitą dieną šios bendrovės vykdomą skrydį (tik kartą per dieną) į jo galutinę paskirties vietą, reiškia, kad ši oro vežėja ėmėsi visų pagrįstų priemonių, nors jai ir nepavyko pašalinti susidariusio vėlavimo?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).