Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugalia) la 31 ianuarie 2019 - LE/Transportes Aéreos Portugueses, SA

(Cauza C-74/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Părțile din procedura principală

Reclamant: LE

Pârât: Transportes Aéreos Portugueses, SA

Întrebările preliminare

Noțiunea „circumstanțe excepționale”, la care face referire considerentul (14) al Regulamentului (CE) nr. 261/20041 , acoperă situația în care un pasager, în timpul unui zbor, mușcă alți pasageri și atacă membrii echipajului care au încercat să îl calmeze, motiv pentru care, conform comandantului aeronavei, a fost necesară devierea avionului către aeroportul cel mai apropiat în vederea debarcării pasagerului respectiv și a bagajului său, ceea ce a determinat ajungerea la destinație cu întârziere?

Compania aeriană poate fi exonerată de răspundere pentru decolarea cu întârziere a unui avion pentru zborul de întoarcere în care s-a îmbarcat pasagerul care a formulat plângere (în prezent, reclamant), ca urmare a unei „circumstanțe excepționale” care are loc în timpul zborului precedent la ducere al aceluiași avion?

Compania aeriană (în prezent, pârâtă) a adoptat toate măsurile rezonabile, în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004, fără să se poată împiedica însă întârzierea, în cazul în care a analizat situația și a concluzionat că, prin trimiterea unui alt avion, nu s-ar fi evitat întârzierea deja existentă și a redirecționat pasagerul (în prezent, reclamant) către un zbor de legătură din ziua următoare deoarece aceasta opera un singur zbor zilnic către destinația finală a pasagerului?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediţie specială, 07/vol. 12, p. 218).