Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugalska) 31. januarja 2019 – LE/Transportes Aéreos Portugueses, SA

(Zadeva C-74/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LE

Tožena stranka: Transportes Aéreos Portugueses, SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali pojem „izredne razmere“ iz uvodne izjave 14 Uredbe (ES) št. 261/20041 zajema okoliščino, da potnik med letom ugrizne druge potnike in napade kabinsko osebje, ki ga poskuša pomiriti, s posledico, da je po mnenju kapitana upravičeno, da se letalo preusmeri na najbližje letališče, zato da se navedeni potnik izkrca in se raztovori njegova prtljaga, zaradi česar ima to letalo zamudo pri prihodu na končni namembni kraj?

2.    Ali je letalska družba lahko oproščena odgovornosti za zamudo pri odhodu letala na povratnem letu, na katerega se vkrca potnik (sedaj tožeča stranka), zaradi „izrednih razmer“, ki so nastale na odhodnem letu, izvedenem neposredno pred tem z istim letalom?

3.    Ali je letalska družba (sedaj tožena stranka) z analizo in odločitvijo, da napotitev drugega letala ne bo preprečila že izkazane zamude, in s premestitvijo potnika (sedaj tožeča stranka) po njegovem vmesnem postanku na let, izveden naslednjega dne, ker letalska družba na končni namembni kraj potnika leti le enkrat na dan, sprejela vse ustrezne ukrepe v smislu člena 5(3) Uredbe št. 261/2004, čeprav tudi tako zamude ni bilo mogoče preprečiti?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).