Language of document :

Valitus, jonka Mohamed Hosni Elsayed Mubarak on tehnyt 20.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-358/17, Mubarak v. neuvosto, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-145/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (edustajat: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

1)    kumoaa valituksenalaisen tuomion

2)    antaa lopullisen ratkaisun asiassa kumoamalla riitautetut oikeustoimet niiltä osin kuin ne koskevat valittajaa

3)    vaihtoehtoisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen sellaisen ratkaisun antamista varten, joka on yhdenmukainen unionin tuomioistuimen oikeudellisen arvioinnin kanssa, ja

4)    velvoittaa neuvoston korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvoston pitänyt tarkastaa, että Egyptin viranomaiset olivat noudattaneet valittajan unionin oikeuden mukaisia perusoikeuksia.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvoston pitänyt tarkastaa, ovatko valittajaa koskevat oikeudelliset menettelyt ja tutkinnat toimia, jotka sellaisinaan heikentävät oikeusvaltiota Egyptissä.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto tehnyt ilmeistä arviointivirhettä nojautuessaan asiaan nro 8897 (yksityisen huvilan kunnostaminen).

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto tehnyt ilmeistä arviointivirhettä nojautuessaan asiaan nro 756 (Al-Ahram Establishmentin antamia lahjoja koskeva väite) ja asiaan nro 53 (Dar El Tahririn antamia lahjoja koskeva väite).

____________