Language of document :

Žalba koju je 20. veljače 2019. podnio Mohamed Hosni Elsayed Mubarak protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-358/17, Mubarak protiv Vijeća

(predmet C- 145/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (zastupnici: D. Anderson, QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine odluku protiv koje je podnesena žalba;

sâm donese konačnu odluku u sporu, poništenjem pobijanih akata u dijelu u kojem se odnose na žalitelja;

podredno, vrati predmet na odlučivanje Općem sudu, u skladu s pravnom ocjenom Suda; i

naloži Vijeću snošenje žaliteljevih troškova nastalih u postupcima pred Sudom i Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogrešno utvrdio da Vijeće nije bilo obvezno provjeriti jesu li egipatske vlasti poštovale žaliteljeva temeljna prava Unije.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogrešno utvrdio da Vijeće nije bilo obvezno provjeriti odnose li se sudski postupci i istrage u pogledu žalitelja na akte koji su takvi da ugrožavaju vladavinu prava u Egiptu.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogrešno utvrdio da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni time što je svoju odluku utemeljilo na predmetu br. 8897 (predmet koji se odnosio na obnovu privatnih rezidencija).

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogrešno utvrdio da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni time što je svoju odluku utemeljilo na predmetu br. 756 (tvrdnja o primitku darova od Al-Ahram Establishmenta) i predmetu br. 53 (tvrdnja o primitku darova od Dar El Tahrira).

____________