Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-358/17. sz., Mubarak kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen Mohamed Hosni Elsayed Mubarak által 2019. február 20-án benyújtott fellebbezés

(C-145/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (képviselők: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey solicitorok)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság a fellebbezés alapján helyezze hatályon kívül a határozatot;

döntsön véglegesen a jelen ügyben a vitatott jogi aktusoknak a felperesre vonatkozó részében való megsemmisítésével;

vagy utalja vissza az ügyet határozathozatalra a Törvényszék elé a Bíróság értékelésével összhangban; és

a Tanácsot kötelezze a fellebbezőnek a Bíróság és a Törvényszék előtti eljárások során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem volt köteles ellenőrizni, hogy az egyiptomi hatóságok tiszteletben tartották-e a fellebbezőnek az uniós jogból eredő alapvető jogait.

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem volt köteles ellenőrizni, hogy a fellebbezőt érintő bírósági eljárások és nyomozások olyan cselekményekre vonatkoznak-e, amelyek ilyenként aláássák a jogállamiságot Egyiptomban.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 8897. sz. ügyre való hivatkozással (a magánvilla karbantartásával kapcsolatos ügy).

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 756. sz. (az Al-Ahram intézmény adományaival kapcsolatos állítás) és az 53. sz. ügyre való hivatkozással (a Dar El Tahrir adományaival kapcsolatos állítás).

____________