Language of document :

2019 m. vasario 20 d. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-358/17, Mubarak  / Taryba

(Byla C-145/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, atstovaujamas QC D. Anderson, QC B. Kennelly, baristerio J. Pobjoy, solisitorių G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priimti galutinį sprendimą byloje, panaikinant ginčijamus aktus, kiek jie susiję su apeliantu;

alternatyviai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo pateiktą teisinį vertinimą ir

priteisti apeliantui iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas, patirtas Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Taryba neprivalėjo patikrinti, ar Egipto valdžios institucijos užtikrino pagrindines apelianto teises pagal ES teisę.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Taryba neprivalėjo patikrinti, ar teisminiai procesai ir tyrimai dėl apelianto nėra susiję su veiksmais, kuriais Egipte pažeidžiamas teisinės valstybės principas.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai rėmėsi byla Nr. 8897 (Private Villa Refurbishment Case).

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai rėmėsi byla Nr. 756 (Al-Ahram Establishment Gifts Allegation) ir byla Nr. 53 (Dar El Tahrir Gifts Allegation).

____________