Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. februārī Mohamed Hosni Elsayed Mubarak iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-358/17 Mubarak/Padome

(Lieta C-145/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (pārstāvis: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pieņemt galīgo spriedumu šajā lietā, atceļot apstrīdētos aktus, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

alternatīvi, nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā par to lemtu atbilstoši Tiesas izskatītajiem tiesību jautājumiem, un

piespriest Padomei atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesāšanās izdevumus, kas radušies Tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, secinot, ka Padomei nebija jāpārbauda tas, vai Ēģiptes iestādes bija ievērojušas apelācijas sūdzības iesniedzēja ES pamattiesības.

Ar otro apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, secinot, ka Padomei nebija jāpārbauda tas, vai tiesu un izmeklēšanas procesi, kuros iesaistīts apelācijas sūdzības iesniedzējs, attiecas uz aktiem, kuri ir tādi, kas var graut tiesiskumu Ēģiptē.

Ar trešo apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, secinot, ka Padome nebija pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz lietu Nr. 8897 (lieta par privātās savrupmājas renovāciju).

Ar ceturto apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, secinot, ka Padomei nebija pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz lietu Nr. 756 (par Al-Ahram apsūdzību dāvanu saņemšanā) un lietu Nr. 53 (par Dar El Tahrir apsūdzību dāvanu saņemšanā).

____________