Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 20 februari 2019 door Mohamed Hosni Elsayed Mubarak tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 december 2018 in zaak T-358/17, Mubarak/Raad

(Zaak C-145/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (vertegenwoordigers: D. Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

de zaak zelf afdoen en daarbij de litigieuze handelingen nietig verklaren voor zover zij op rekwirant betrekking hebben;

subsidiair, de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor afdoening overeenkomstig de juridische beoordeling van het Hof van Justitie; en

de Raad verwijzen in de bij rekwirant opgekomen kosten van de procedures voor het Gerecht en het Hof van Justitie.

Middelen en voornaamste argumenten

Eerste middel: het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat de Raad niet hoefde te controleren of de Egyptische autoriteiten rekwirants Unierechtelijke grondrechten hadden geëerbiedigd.

Tweede middel: het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat de Raad niet hoefde te controleren of de gerechtelijke procedure en onderzoeken met betrekking tot rekwirant dusdanige handelingen betreffen dat de rechtsstaat in Egypte erdoor wordt ondermijnd.

Derde middel: het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat de Raad geen kennelijke beoordelingsfout had gemaakt door zich te baseren op zaak nr. 8897 (renovatie particulier woonhuis).

Vierde middel: het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat de Raad geen kennelijke beoordelingsfout had gemaakt door zich te baseren op zaak nr. 756 (geschenken van Al-Ahram) en zaak nr. 53 (geschenken van Dar El Tahrir).

____________