Language of document :

Recurs introdus la 20 februarie 2019 de Mohamed Hosni Elsayed Mubarak împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 decembrie 2018 în cauza T-358/17, Mubarak/Consiliul

(Cauza C-145/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (reprezentanți: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

pronunțarea unei hotărâri definitive în prezenta cauză, anulând actele atacate în măsura în care îl privesc pe recurent;

în subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal pentru ca acesta să statueze în limitele aprecierii juridice a Curții și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurent în fața Curții și în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept constatând că Consiliul nu era obligat să verifice faptul că autoritățile egiptene au respectat drepturile fundamentale ale recurentului în temeiul dreptului Uniunii.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept constatând că Consiliul nu era obligat să verifice faptul că procedurile judiciare și anchetele care îl implicau pe recurent privesc acte de natură să aducă atingere statului de drept în Egipt.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept constatând că Consiliul nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere prin aceea că s-a întemeiat pe cauza nr. 8897 (cauză privind renovarea unei reședințe private).

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept constatând că Consiliul nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere prin aceea că s-a întemeiat pe cauza nr. 53 (afirmații în legătură cu cadourile Dar El Tahrir).

____________