Language of document :

Pritožba, ki jo je Mohamed Hosni Elsayed Mubarak vložil 20. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-358/17, Mubarak/Svet

(Zadeva C-145/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (zastopniki: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

samo dokončno odloči v tej zadevi, tako da za nične razglasi izpodbijane akte v delu, v katerem se nanašajo na pritožnika;

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje v skladu s pravno presojo Sodišča; in

Svetu naloži, naj pritožniku plača stroške postopka pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako z ugotovitvijo, da Svet ni bil dolžan preveriti, ali so egiptovski organi spoštovali temeljne pravice pritožnika na podlagi prava Unije.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako z ugotovitvijo, da Svet ni bil dolžan preveriti, ali so sodni postopki in preiskave v zvezi s pritožnikom zadevali akte, ki so taki, da v Egiptu ogrožajo vladavino prava.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako z ugotovitvijo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji s sklicevanjem na zadevo št. 8897 (zadeva, ki se nanaša na obnovo zasebne rezidence).

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako z ugotovitvijo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji s sklicevanjem na zadevo št. 756 (očitek, ki se nanaša na prejem darila od Al-Ahram Establishmenta) in zadevo št. 53 (očitek, ki se nanaša na prejem darila od Dar El Tahrira).

____________