Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 – Švédsko v. Komise

(Věc T-837/16)1

„REACH – Rozhodnutí Komise, kterým se povoluje použití sulfochromanu olovnatého, žluti a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni – Článek 60 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 – Posouzení nedostupnosti alternativ – Nesprávné právní posouzení“

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Žalobce: Švédské království (zástupci: původně A. Falk a F. Bergius, poté A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev a J. Lundberg, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská Komise (zástupci: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson a G. Tolstoy, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobce: Dánské království (zástupci: původně C. Thorning a M. Wolff, poté M. Wolff a J. Nymann-Lindegren, zmocněnci); Finská republika (zástupce: S. Hartikainen, zmocněnec) a Evropský parlament (zástupci: A. Neergaard a A. Tamás, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská agentura pro chemické látky) (zástupci: M. Heikkilä, W. Broere a C. Schultheiss, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C(2016) 5644 final ze dne 7. září 2016 o udělení povolení k některým použitím sulfochromanu olovnatého, žluti a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Výrok rozsudku

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 5644 final ze dne 7. září 2016 o udělení povolení k některým použitím sulfochromanu olovnatého, žluti a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni podle nařízení (ES) č. 1907/2006 se zrušuje.

Návrh Komise na zachování účinků prováděcího rozhodnutí C(2016) 5644 final ze dne 7. září 2016, v případě jeho zrušení, až do doby, než bude moci znovu přezkoumat žádost o povolení, se zamítá.

Komise ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Švédským královstvím.

Dánské království, Finská republika a Evropský parlament ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 38, 6.2.2017