Language of document :

Rettens dom af 7. marts 2019 – Sverige mod Kommissionen

(Sag T-837/16) 1

(REACH – Kommissionens afgørelse om tilladelse til anvendelse af blysulfochromatgul og blychromatmolybdatsulfatrød – artikel 60, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1907/2006 – undersøgelse af, om der findes alternativer – retlig fejl)

Processprog: svensk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Sverige (først ved A. Falk og F. Bergius, derefter ved A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev og J. Lundberg, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson og G. Tolstoy, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgeren: Kongeriget Danmark (først ved C. Thorning og M. Wolff, derefter ved M. Wolff og J. Nymann-Lindegren, som befuldmægtigede), Republikken Finland (ved S. Hartikainen, som befuldmægtiget) og Europa-Parlamentet (ved A. Neergaard og A. Tamás, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Det Europæiske Kemikalieagentur (ved M. Heikkilä, W. Broere og C. Schultheiss, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 5644 final af 7. september 2016 om tilladelse til visse anvendelser af blysulfochromatgul og blychromatmolybdatsulfatrød i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Konklusion

1)    Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 5644 final af 7. september 2016 om tilladelse til visse anvendelser af blysulfochromatgul og blychromatmolybdatsulfatrød i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 annulleres.

2)    Europa-Kommissionens påstand om, at denne afgørelses retsvirkninger i tilfælde af annullation af gennemførelsesafgørelse C(2016) 5644 final af 7. september 2016 opretholdes, indtil Kommissionen kan foretage en fornyet undersøgelse af ansøgningen om godkendelse, forkastes.

3)    Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kongeriget Sverige afholdte omkostninger.

4)    Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Europa-Parlamentet bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 38 af 6.2.2017.