Language of document :

A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete – Svédország kontra Bizottság

(T-837/16. sz. ügy)1

(„REACH – Az ólom-szulfokromát-sárga és az ólom-kromát molibdát-szulfát-vörös felhasználását engedélyező bizottsági határozat – Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikkének (4) és (5) bekezdése – Az alternatív megoldások rendelkezésre állásának hiányára vonatkozó vizsgálat – Téves jogalkalmazás”)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: Svéd Királyság (képviselők: kezdetben A. Falk és F. Bergius, később A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev és J. Lundberg meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson és G. Tolstoy meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Dán Királyság (képviselők: kezdetben C. Thorning és M. Wolff, később M. Wolff és J. Nymann-Lindegren meghatalmazottak); Finn Köztársaság (képviselő: S. Hartikainen meghatalmazott); és Európai Parlament (képviselők: A. Neergaard és A. Tamás meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Vegyianyag-ügynökség (képviselők: M. Heikkilä, W. Broere és C. Schultheiss meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az ólom-szulfokromát-sárga és az ólom-kromát molibdát-szulfát-vörös bizonyos felhasználásainak engedélyezéséről szóló, 2016. szeptember 7-i C(2016) 5644 final bizottsági végrehajtási határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék megsemmisíti a 1907/2006/EK rendelet alapján az ólom-szulfokromát-sárga és az ólom-kromát molibdát-szulfát-vörös bizonyos felhasználásainak engedélyezéséről szóló, 2016. szeptember 7-i C(2016) 5644 final bizottsági végrehajtási határozatot.

A Törvényszék elutasítja a Bizottság arra irányuló kérelmét, hogy a 2016. szeptember 7-i C(2016) 5644 final végrehajtási határozat megsemmisítése esetén mindaddig tartsák fenn e határozat joghatásait, amíg a Bizottság újra meg tudja vizsgálni az engedélyezési kérelmet.

A Bizottság viseli a saját költségeit, valamint a Svéd Királyság részéről felmerült költségeket.

A Dán Királyság, a Finn Köztársaság és az Európai Parlament maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 38., 2017.2.6.