Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019 – Suedia/Comisia

(Cauza T-837/16)1

[„REACH – Decizia Comisiei de autorizare a utilizării sulfocromatului galben de plumb și a cromatului molibdat sulfat roșu de plumb – Articolul 60 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – Examinarea indisponibilității alternativelor – Eroare de drept”]

Limba de procedură: suedeza

Părțile

Reclamant: Regatul Suediei (reprezentanți: inițial A. Falk și F. Bergius, ulterior A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev și J. Lundberg, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson și G. Tolstoy, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantului: Regatul Danemarcei (reprezentanți: inițial C. Thorning și M. Wolff, ulterior M. Wolff și J. Nymann-Lindegren, agenți), Republica Finlanda (reprezentant: S. Hartikainen, agent) și Parlamentul European (reprezentanți: A. Neergaard și A. Tamás, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (reprezentanţi: M. Heikkilä, W. Broere și C. Schultheiss, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei de punere în aplicare C(2016) 5644 final a Comisiei din 7 septembrie 2016 privind autorizarea anumitor aplicații ale sulfocromatului galben de plumb și ale cromatului molibdat sulfat roșu de plumb în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Dispozitivul

Anulează Decizia C(2016) 5644 final a Comisiei din 7 septembrie 2016 de autorizare a anumitor utilizări ale sulfocromatului galben de plumb și ale cromatului molibdat sulfat roșu de plumb în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Respinge cererea Comisiei având ca obiect menținerea, în cazul anulării Deciziei de punere în aplicare C(2016) 5644 final din 7 septembrie 2016, a efectelor acestei decizii până când aceasta poate reexamina cererea de autorizare.

Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Regatul Suediei.

Regatul Danemarcei, Republica Finlanda și Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 38, 6.2.2017.