Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019 – Švédsko/Komisia

(vec T-837/16)1

(„REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie“)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobca: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne A. Falk a F. Bergius, neskôr A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev a J. Lundberg, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson a G. Tolstoy, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcu: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Thorning a M. Wolff, neskôr M. Wolff a J. Nymann-Lindegren, splnomocnení zástupcovia); Fínska republika (v zastúpení: S. Hartikainen, splnomocnený zástupca), a Európsky parlament (v zastúpení: A. Neergaard a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska chemická agentúra (v zastúpení: M. Heikkilä, W. Broere a C. Schultheiss, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2016) 5644 final o udelení autorizácie na určité použitia sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Výrok rozsudku

Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 5644 final zo 7. septembra 2016 o udelení autorizácie na určité použitia sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa zrušuje.

Návrh Komisie, ktorého predmetom je v prípade zrušenia vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2016) 5644 final zo 7. septembra 2016 zachovať účinky tohto rozhodnutia, kým Komisia bude môcť opätovne preskúmať žiadosť o autorizáciu, sa zamieta.

Komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Švédskeho kráľovstva.

Dánske kráľovstvo, Fínska republika a Európsky parlament znášajú vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.