Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019 – Švedska/Komisija

(Zadeva T-837/16)1

(REACH – Sklep Komisije o avtorizaciji uporabe svinčevega sulfokromata rumenega in svinčevega kromata molibdata sulfata rdečega – Člen 60(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 – Preizkus nerazpoložljivosti alternativ – Napačna uporaba prava)

Jezik postopka: švedščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Švedska (zastopnice: sprva A. Falk in F. Bergius, nato A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev in J. Lundberg, agentke)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: R. Linderthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson in G. Tolstoy agenti)

Intervenienti v podporo tožeče stranke: Kraljevina Danska (zastopniki: sprva C. Thorning in M. Wolff, nato M. Wolff in J. Nymann-Lindegren, agenti), Republika Finska (zastopnik: S. Hartikainen, agent) in Evropski parlament (zastopnika: A. Neergaard in A. Tamás, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska agencija za kemikalije (zastopniki: M. Heikkilä, W. Broere in C. Schultheiss, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije C (2016) 5644 final z dne 7. septembra 2016 o avtorizaciji nekaterih uporab svinčevega sulfokromata rumenega in svinčevega kromata molibdata sulfata rdečega na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Izrek

Izvedbeni sklep Komisije C (2016) 5644 final z dne 7. septembra 2016 o avtorizaciji nekaterih uporab svinčevega sulfokromata rumenega in svinčevega kromata molibdata sulfata rdečega na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 se razglasi za ničen.

Predlog Komisije, da se v primeru razglasitve ničnosti Izvedbenega sklepa C(2016) 5644 final z dne 7. septembra 2016 učinki tega sklepa ohranijo, dokler ne bi mogla ponovno preučiti vloge za avtorizacijo, se zavrne.

Komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Kraljevina Švedska.

Kraljevina Danska, Republika Finska in Evropski parlament nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 38, 6.2.2017.