Language of document :

Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019 – Zweden/Commissie

(Zaak T-837/16)1

[„REACH – Besluit van de Commissie houdende verlening van een autorisatie voor het gebruik van loodsulfochromaat geel en loodchromaatmolybdaatsulfaat rood – Artikel 60, leden 4 en 5, van verordening (EG) nr. 1907/2006 – Onderzoek of er geen alternatieven beschikbaar zijn – Onjuiste rechtsopvatting”]

Procestaal: Zweeds

Partijen

Verzoekende partij: Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Falk en F. Bergius, vervolgens A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev en J. Lundberg, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson en G. Tolstoy, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partij: Koninkrijk Denemarken (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Thorning en M. Wolff, vervolgens M. Wolff en J. Nymann-Lindegren, gemachtigden); Republiek Finland (vertegenwoordiger: S. Hartikainen, gemachtigde), en het Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Neergaard en A. Tamás, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Europees Agentschap voor chemische stoffen (vertegenwoordigers: M. Heikkilä, W. Broere en C. Schultheiss, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2016) 5644 final van de Commissie van 7 september 2016 houdende verlening van een autorisatie voor bepaalde toepassingen van loodsulfochromaat geel en loodchromaatmolybdaatsulfaat rood overeenkomstig verordening (EG) nr. 1907/2006

Dictum

Uitvoeringsbesluit C(2016) 5644 final van de Commissie van 7 september 2016 houdende verlening van een autorisatie voor bepaalde toepassingen van loodsulfochromaat geel en loodchromaatmolybdaatsulfaat rood overeenkomstig verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt nietig verklaard.

Het verzoek van de Commissie om in geval van nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2016) 5644 final van 7 september 2016 de gevolgen van dat besluit te handhaven totdat zij de vergunningsaanvraag opnieuw kan beoordelen, wordt afgewezen.

De Commissie zal haar eigen kosten en die van het Koninkrijk Zweden dragen.

Het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland en het Europees Parlement zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1     PB C 38 van 6.2.2017.