Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV

(Byla C-59/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Kita kasacinio proceso šalis: Booking.com BV

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 7 straipsnio 2 punktą reikia aiškinti taip, kad bylų dėl civilinės teisės pažeidimų jurisdikcija taikoma ieškiniui, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą nutraukti tam tikrus veiksmus, jei veiksmai, kuriuos prašoma nutraukti, yra reglamentuoti sutartyje, bet ieškovas teigia, kad šios sutarties nuostatos remiasi atsakovės piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.