Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. janvārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

(Lieta C-59/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Booking.com BV

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 7. panta 2) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jurisdikcijā attiecībā uz neatļautu darbību ietilpst prasība, kas vērsta pret konkrētu darbību pārtraukšanu, ja var konstatēt, ka apstrīdētā darbība balstās uz līguma noteikumiem, taču prasītāja norāda, ka šie noteikumi pamatojas uz atbildētāja dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu?

____________

1     OV 2012, L 351, 1. lpp.