Language of document :

Valitus, jonka Prada SA on tehnyt 3.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-111/16, Prada v. EUIPO, 5.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-510/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Prada SA (edustajat: C: Mazzi, G. Guglielmetti ja P. Tammaro, avvocati)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja The Rich Prada International PT

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 14.2.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta.

____________