Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 3. augustā Prada SA iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 5. jūnija spriedumu lietā T111/16: Prada/EUIPO

(Lieta C510/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Prada SA (pārstāvji: C. Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro, avvocati)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, The Rich Prada International PT

Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 14. februāra rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________