Language of document :

Appell ippreżentat fit-3 ta’ Awwissu 2018 minn Prada SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-5 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-111/16, Prada vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-510/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Prada SA (rappreżentanti: C. Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro, avocats)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, The Rich Prada International PT

Permezz ta’ digriet tal-14 ta’ Frar 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) ddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.

____________