Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 3 augustus 2018 door Prada SA tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 5 juni 2018 in zaak T-111/16, Prada/EUIPO

(Zaak C-510/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Prada SA (vertegenwoordigers: C. Mazzi, G. Guglielmetti en P. Tammaro, avvocati)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en The Rich Prada International PT

Bij beschikking van 14 februari 2019 heeft het Hof van Justitie (Zevende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________