Language of document :

Odvolanie podané 3. augusta 2018: Prada proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. júna 2018 vo veci T-111/16, Prada/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-510/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Prada SA (v zastúpení: C: Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, The Rich Prada International PT

Súdny dvor (siedma komora) uznesením zo 14. februára 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________