Language of document :

Pritožba, ki jo je Prada SA vložila 3. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. junija 2018 v zadevi T-111/16, Prada/EUIPO

(Zadeva C-510/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Prada SA (zastopniki: C: Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro, avvocati)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, The Rich Prada International PT

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 14. februarja 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________