Language of document :

Pritožba, ki jo je Sevenfriday AG vložila 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 27. septembra 2018 v zadevi T-448/17, Sevenfriday/EUIPO

(Zadeva C-734/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Sevenfriday AG (zastopniki: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Seven SpA

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 19. marca 2019 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________