Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2018 av Sevenfriday AG av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 september 2018 i mål T-448/17, Sevenfriday mot EUIPO

(Mål C-734/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Sevenfriday AG (ombud: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Seven SpA

EU-domstolen (sjunde avdelningen) har genom beslut av den 19 mars 2019 avvisat överklagandet.

____________