Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo Tribunal Supremo (Španělsko) dne 24. ledna 2019 – Tribunal SupremoRepsol Petróleo, S.A. v. Administración del Estado

(Věc C-44/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Repsol Petróleo, S.A.

Odpůrkyně: Administración del Estado

Předběžné otázky

Musí být čl. 21 odst. 3 směrnice 2003/961 vykládán v tom smyslu, že umožňuje uložit spotřební daň z minerálních olejů na vlastní spotřebu energetických produktů uskutečňovanou v podnicích výrobce v poměru, v jakém se vyrábějí neenergetické produkty?

Naopak brání cíl tohoto ustanovení spočívající v osvobození použití energetických produktů, které jsou považovány za nezbytné při výrobě konečných energetických produktů, od spotřební daně, uložit spotřební daň na část této vlastní spotřeby vedoucí k výrobě jiných, než energetických produktů, i když je výroba těchto produktů sekundární a uskutečňuje se nevyhnutně jako důsledek výrobního procesu?

____________

1 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. 2003, L 283, s. 51).