Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. januar 2019 – Repsol Petróleo, S.A. mod Administración del Estado

(Sag C-44/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Appellant: Repsol Petróleo, S.A.

Indstævnt: Administración del Estado

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 21, stk. 3, i direktiv 2003/96 af 27. oktober 1 fortolkes således, at det egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter?

Eller er formålet med denne bestemmelse om at fritage den anvendelse af energiprodukter, der er nødvendig for at fremstille de endelige energiprodukter, fra afgiften derimod til hinder for, at dette egetforbrug pålægges afgift, for så vidt som egetforbruget udmønter sig i fremstilling af andre produkter, som ikke er energiprodukter, selv hvis denne fremstilling udgør et restprodukt, der fremstilles uundgåeligt som følge af selve produktionsprocessen?

____________

1     Rådets direktiv 2003/96/EF af 27.10.2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT 2003, L 283, s. 51).