Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 24.1.2019 – Repsol Petróleo SA v. Espanjan valtio

(asia C-44/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Repsol Petróleo SA

Vastapuoli: Espanjan valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 27.10.2003 annetun direktiivin 2003/961 21 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että kivennäisöljyjen valmisvero voidaan kantaa tuottajan laitoksessa tapahtuvasta energiatuotteiden omasta kulutuksesta siinä suhteessa kuin tuotantoprosessissa syntyy muita kuin energiatuotteita?

Vai estääkö kyseisen säännöksen tarkoitus, jona on vapauttaa verosta sellainen energiatuotteiden käyttö, joka on välttämätöntä lopullisten energiatuotteiden valmistamiseksi, päinvastoin sen, että tällaista omaa kulutusta verotetaan siltä osin kuin kulutus johtaa muiden kuin energiatuotteiden syntymiseen, myös siinä tapauksessa, että näitä tuotteita syntyy varsinaisessa tuotantoprosessissa väistämättä sivutuotteina?

____________

1 Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY (EUVL 2003, L 283, s. 51).