Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Repsol Petróleo, S. A. kontra Administración del Estado

(C-44/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Repsol Petróleo, S. A.

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1996. október 27 i 2003/96 irányelv1 21. cikkének (3) bekezdését, hogy az lehetővé teszi, hogy energiatermékeknek a gyártó létesítményeiben megvalósuló, saját célú felhasználására irányuló ügyleteket ásványolajokra vonatkozó jövedéki adóval terheljék a nem energiatermékek keletkezésének arányában?

Vagy, épp ellenkezőleg, a hivatkozott rendelkezés azon célja, hogy a végső energiatermékek előállításához szükségesnek tekintett energiatermékek felhasználását az adózás alól kizárja, megakadályozza az ugyanezen saját célú felhasználás adóztatását azon részben, amelyben e felhasználás nem egyéb energiatermékek keletkezését eredményezi, akkor is, ha e keletkezés maradvány jellegű és a termelési folyamat következményeként elkerülhetetlenül bekövetkezik?

____________

1 Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérő szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL 2003. L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.)