Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. janvārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

(Lieta C-44/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Repsol Petróleo, S.A.

Atbildētāja: Administración del Estado

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/96 1 21. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar to akcīzes nodokli minerāleļļām drīkst uzlikt ražošanas uzņēmuma iekārtās veiktajām energoproduktu pašpatēriņa darbībām tādā apmērā, kādā tiek iegūti produkti, kas nav energoprodukti?

Vai, gluži pretēji, šīs tiesību normas mērķis neaplikt ar nodokli tādu energoproduktu izmantošanu, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai iegūtu gala energoproduktus, liedz uzlikt nodokli šai pašpatēriņa daļai, kuras rezultātā tiek iegūti produkti, kas nav energoprodukti, tostarp ja tiek iegūti atlikumi kā neizbēgamas šī paša ražošanas procesa sekas?

____________

1 Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV 2003, L 283, 51. lpp.).