Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. veebruaril 2019 – Donex Shipping and Forwarding B.V., teine menetluspool: Staatssecretaris van Financiën

(kohtuasi C-104/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Teine menetluspool: Staatssecretaris van Financiën

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määrus (EÜ) nr 91/20091 on tooteid Euroopa Liitu importiva isiku suhtes määruse (EÜ) nr 384/962 artikli 2 lõike 11 rikkumise tõttu kehtetu, kuna koostööst hoiduvate Hiina eksportivatelt tootjatelt pärinevate asjaomaste toodete dumpingumarginaali kindlaks määrates ei võtnud nõukogu viidatud sättes ette nähtud võrdlemisel arvesse teatud liiki toodete eksporditehinguid?

2.    Kas määrus (EÜ) nr 91/2009 on tooteid Euroopa Liitu importiva isiku suhtes määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 2 lõike 10 rikkumise tõttu kehtetu, kuna asjaomaste toodete dumpingumarginaali arvutamisel ei võtnud liidu institutsioonid teatava India tootja toodete normaalväärtuse võrdlemisel samalaadsete Hiina toodete ekspordihindadega arvesse kohandusi seoses tooraine impordimaksude ja kaudsete maksudega võrdlusriigis Indias ning erinevusi tootmises või tootmiskuludes, ja/või kuna liidu institutsioonid ei esitanud koostööd tegevatele Hiina eksportivatele tootjatele uurimise ajal normaalväärtuse kindlaksmääramise raames (õigeaegselt) kõiki India tootjat puudutavaid andmeid?

____________

1 Nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiinast pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (ELT 2009, L 29, lk 1).

2 Nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrus kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 1996, L 56, lk 1; ELT eriväljaanne 11/10, lk 45).