Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.2.2019 – Donex Shipping and Forwarding BV v. Staatssecretaris van Financiën

(asia C-104/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Donex Shipping and Forwarding BV

Muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetus (EY) N:o 91/20091 pätemätön unionissa toimivan tuojan osalta sen vuoksi, että asetuksen (EY) N:o 384/962 2 artiklan 11 kohtaa on rikottu, koska neuvosto on määrittäessään polkumyyntimarginaalia yhteistyöstä kieltäytyvien kiinalaisten tuottajien/viejien kyseessä oleville tuotteille 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vertailun yhteydessä sulkenut tuotteen tiettyjen tyyppien vientitapahtumat vertailun ulkopuolelle?

Onko asetus (EY) N:o 91/2009 asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 10 kohdan rikkomisen perusteella pätemätön unionissa toimivan tuojan osalta, koska unionin toimielimet ovat kyseessä olevien tuotteiden polkumyyntimarginaalin määrän laskennan yhteydessä verratessaan intialaisen tuottajan tuotteiden normaaliarvoa vastaavanlaisten kiinalaisten tuotteiden vientihintoihin kieltäytyneet ottamasta huomioon oikaisuja, jotka koskevat viitemaassa Intiassa kannettavia raaka-aineiden tuontimaksuja ja välillisiä veroja sekä tuotannon ja tuotantokustannusten eroja, ja/tai koska unionin toimielimet eivät ole toimittaneet yhteistyössä toimiville kiinalaisille tuottajille/viejille tutkimuksen aikana (ajoissa) kaikkia normaaliarvon määritykseen liittyviä intialaisen tuottajan tietoja?

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009 (EUVL 2009, L 29, s. 1).

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (EYVL 1996, L 56, s. 1).