Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Donex Shipping and Forwarding B.V., druga stranka u žalbenom postupku: Staatssecretaris van Financiën

(predmet C-104/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Financiën

Prethodna pitanja

Je li Uredba (EZ) br. 91/20091 nevaljana u pogledu uvoznika u Uniju zbog povrede članka 2. stavka 11. Uredbe (EZ) br. 384/962 jer Vijeće, za utvrđivanje dampinške marže za predmetne proizvode kineskih proizvođača izvoznika koji ne surađuju, prilikom usporedbe predviđene tom odredbom nije uzelo u obzir izvozne transakcije s određenim vrstama proizvoda?

2.    Je li Uredba (EZ) br. 91/2009 nevaljana u pogledu uvoznika u Uniju zbog povrede članka 2. stavka 10. Uredbe (EZ) br. 384/96 jer su institucije Unije u okviru izračuna dampinške marže za predmetne proizvode, prilikom usporedbe uobičajene vrijednosti proizvoda indijskog proizvođača s izvoznim cijenama istovjetnih kineskih proizvoda odbile uzeti u obzir prilagodbe koje se odnose na uvozne carine za sirovine i neizravne poreze u analognoj zemlji Indiji kao i razlike u proizvodnji, odnosno proizvodnim troškovima, i/ili jer institucije Unije kineskim proizvođačima izvoznicima koji surađuju nisu tijekom ispitnog postupka (pravodobno) stavile na raspolaganje sve podatke indijskog proizvođača u okviru utvrđivanja uobičajene vrijednosti?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 91/2009 od 26. siječnja 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2009., L 29, str. 1.).

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 384/96 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL 1996., L 56, str. 1.).