Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Donex Shipping and Forwarding B. V., másik fél: Staatssecretaris van Financiën

(C-104/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Donex Shipping and Forwarding B. V.

Másik fél: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet1 egy uniós importőr vonatkozásában a 384/96/EK rendelet 2. cikke (11) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Tanács az együtt nem működő kínai exportáló gyártók érintett termékei esetében a dömpingkülönbözet meghatározásához nem vette figyelembe a termék bizonyos típusaira vonatkozó exportügyleteket az említett rendelkezésben szabályozott összehasonlítás során?

2)    Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet egy uniós importőr vonatkozásában a 384/96/EK rendelet2 2. cikke (10) bekezdésének megsértése miatt azért, mert az érintett termékek esetében a dömpingkülönbözet kiszámítása keretében az uniós intézmények egy indiai gyártó termékei rendes értékének hasonló kínai termékek exportárával való összehasonlítása során megtagadták, hogy a nyersanyagokat az analóg országban, Indiában terhelő importköltségekkel és az ott fennálló közvetett adókkal, valamint a gyártásban, illetve a gyártási költségekben mutatkozó különbségekkel összefüggő kiigazításokat vegyenek figyelembe, és/vagy mert az uniós intézmények a vizsgálat során nem bocsátották (megfelelő időben) az együttműködő kínai exportáló gyártók rendelkezésére az indiai gyártó összes adatát a rendes érték megállapítása keretében?

____________

1 A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i tanácsi rendelet (HL 2009. L 29., 1. o.).

2 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i tanácsi rendelete (HL 1996. L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.).